زنی ۴۲ ساله با ۳۷ فرزند عجیب! +تصاویر

JamNewsImage17173232

به گزارش عرصه، سیلویا با داشتن ۴۲ سال ۳۷ بچه دارد؛ دو دختر واقعی و ۳۵ عروسک مثل نوزادان واقعی! او که در سیدنی زندگی می کند این عروسک ها را در طول دو سال جمع کرده است.

2016718223243179871a

اولین عروسک را دو دخترش در روز تولدش به او هدیه دادند و از آن پس سیلویا عاشق این عروسک ها شد. این عروسک ها دست ساز هستند و وزنشان اندازۀ یک نوزاد واقعی است.

2016718223243179312a

سیلویا با عروسک ها مثل فرزندان واقعی اش رفتار می کند. آنها را به خرید، سینما و حتی سفرهای خارجی می برد. قیمت کل عروسک ها در مجموع هزاران دلار می ارزد.2016718223243179163aدیدگاهها بسته شده است.