منحصر بفردترین پیام کشف شده روی مریخ! +عکس

JamNewsImage13395015

ناسا مجموعه ای عجیب و تیره رنگ از تپه ها و برجستگی ها روی مریخ شده است که به شکلی عجیب به نقطه ها و خط تیره های زبان مورس شباهت دارد.براساس گزارش دیسکاوری، این اولین باری نیست که محققان چنین نقوش و الگوهایی را روی شن های مریخی کشف کرده اند،

 

اما به لطف ساختار جغرافیایی منحصربه فرد این تپه ها، این منطقه مملو از تپه های شنی که در جنوب قطب شمال مریخ واقع شده، الگوهای مورس مانند خود را واضح تر نشان می دهد و دانشمندان این امکان را دارند تا پیام حک شده روی آن را ترجمه کنند.

 

واضح است که این پیام ها به صورت طبیعی روی تپه ها حک شده اند، درست مانند آنچه روی تپه های شنی زمینی رخ می دهند، این نقاط و خطوط روی تپه ها به واسطه وزش باد و جهت باد ایجاد می شوند.ناسا در اطلاعیه خبری خود توضیح داده است آنچه این الگوهای مورس مانند را روی این تپه ایجاد کرده است.

2016718223225161721a

کمبود شن در این منطقه است از این رو شن زیادی برای جا به جا شدن به دست باد در این منطقه وجود ندارد.خط تیره های بلند توسط بادهای دو جهته ایجاد شده اند، یعنی بادهایی که در زاویه ای مناسب نسبت به تپه در وزشند. در طول زمان بادهایی که از جهت مخالف می وزند، مواد را به شکل خطوطی طولانی و تیره درمی آورند.

 

نقطه های تیره رنگ مریخی کمی مرموزتر از خطوط هستند. زمین شناسان معتقدند این نقاط زمانی ایجاد می شوند که پدیده ای فرایند شکل گیری تپه های شنی خطی را مختل می سازد، اما ناسا هنوز به درستی هویت این پدیده مختل کننده را درک نکرده است و از این رو هنوز چنین تصاویری از مریخ به ثبت می رساند.

 

این تصاویر توسط دوربین HiRISE متصل به مدارگر اکتشافی مریخ به ثبت رسیده است، کاوشگری که طی دهه گذشته در مدار مریخ در چرخش بوده است. زمین شناسان امیدوارند با رصد های بیشتر بتوانند نحوه شکل گیری این تپه ها روی مریخ را بهتر درک کنند.

 

 دیدگاهها بسته شده است.