دردسر بازی گلف رئیس جمهور برای مردم مارتاز وینیارد

به گزارش عرصه، اوباما که به همراه خانواده اش به مارتاز وینیارد سفر کرده است، برای رفتن به بازی گلف، تدابیر امنتی شدیدی شکل می گیرد و این امر شهر را به یک شهر امنیتی تبدیل کرده است.دیدگاهها بسته شده است.