عنکبوت هایی که تاکنون ندیده اید

به  گزارش عرصه؛، یورگن اوتو حشره شناس استرالیایی توانست هفت نوع عنکبوت را در کار تحقیقاتی خود در جنوب این قاره کشف کند. این عنکبوت ها فقط پنج میلی متر طول دارند و از رنگ آمیزی قابل توجه و جذابی برخوردار می باشند. تصاویری که مشاهده می کنید مربوط به یکی از این هفت نوع عنکبوت به نام “طاووس” است.

JamNewsImage23301539 JamNewsImage23301755 JamNewsImage23294712 JamNewsImage23295073 JamNewsImage23295452JamNewsImage23300598 JamNewsImage23295926دیدگاهها بسته شده است.