درختان تار عنکبوتی! +تصاویر

به گزارش عرصه، یکی از غیرمنتظره ترین اثرات جانبی سیل پاکستان، میلیون ها عنکبوت بود که از درخت ها بالا رفتند تا از سیل در امان بمانند.

 

باتوجه به مقیاس این سیل و اینکه زمان زیادی طول کشید تا سطح آب پایین بیاید، عنکبوت ها تارهای عظیمی روی درخت ها ساختند و آن ها را به پیله های شبح‌مانند تبدیل کردند. چنین پدیده ای هرگز قبلا دیده نشده بود.

 

 

البته این کار عنکبوتها بی فایده نبوده به صورتیکه مردم منطقه سند گفته اند، در مقایسه با میزان آب راکد در منطقه، پشه های کمتری از آن چه انتظار می رفت در این منطقه دیده می شود، و دلیل این موضوع هم این است که پشه ها در شبکه های عنکبوت ها گرفتار شده اند و تعداد آن ها کاهش یافته است.

 دیدگاهها بسته شده است.