سردبیر یک مجله تاثیرگذار در بی‌خبری کامل درگذشت

به گزارش عرصه، داستان نویس آوانگارد معاصر و ژورنالیست، درگذشت.

 

کاظم رضا، داستان‌نویس آوانگارد معاصر و سردبیر مجله “لوح” شامگاه ۱۶ آبان ماه درگذشت.

درگذشت این نویسنده معاصر همچون زندگی او در بی‌خبری کامل گذشت.

پیکر این نویسنده فقید، امروز و در مراسمی کوچک به خاک سپرده شد.

کاظم رضا سردبیر مجله پراهمیت “لوح” بود. نشریه‌ای برای داستان، که با گذشت قریب به نیم قرن هنوز نیز برای مطبوعات امروز ما پیشنهادها و ایده‌های تازه‌ای دارد.

درگذشت این نویسنده و روزنامه نگار را به جامعه ادبی و روزنامه نگاران تسلیت می‌گوییمدیدگاهها بسته شده است.