سرشماری پیرمرد غارنشین فومنی! / ببینید

به گزارش عرصه ، [ad_1]سرشماری نفوس مدتیست آغاز شده است . در این طرح ماموران خدوم سرشماری به منازل افراد مراجعه کرده و مشخصات شناسایی و آدرس افراد را ثبت میکنند .دیدگاهها بسته شده است.