قوی‌ ترین مرد ایران در زمان ناصرالدین ‌شاه / ببینید

به گزارش عرصه ، [ad_1]این مرد یکی از قوی ترین مردان در زمان ناصرالدین شاه بوده.حاج ابراهیم یزدی معروف به يزدي بزرگ، پهلوان اول ایران و دارالخلافه قاجار در عصر ناصرالدین شاه بود که به فرمان او از یزد به تهران آمده و پس شکست حریفان، بازوبند پهلوان اولی را از ناصرالدین شاه دریافت کرده است.دیدگاهها بسته شده است.