ماجرای مدل شدن دختری با صورت سوخته!

به گزارش عرصه ، [ad_1]این اقدام بسیار خوب و جالب برای روحیه دادن به کسانی که مورد اسیدپاشی قرار گرفته اند صورت گرفت.دیدگاهها بسته شده است.