کشف نوع ضعیفی از پیوند اتمی

به گزارش عرصه، تیمی بین‌المللی از محققان به رهبری دانشگاه پوردو آمریکا برای نخستین بار موفق به کشف نوع جدید و ضعیفی از پیوند اتمی شدند.

این محققان مدعی شدند که در بمب اتمی، یک الکترون می‌تواند یک اتم را جذب کرده و به آن پیوند بخورد.

این یافته نه تنها یک پیش‌بینی ۱۴ ساله، بلکه همچنین وجود گونه کاملا جدیدی از پیوند اتمی را نیز تایید کرد.

دانشمندان یک مولکول پروانه‌ای ریدبرگ را که جفت ضعیفی از دو اتم به شدت تحریک‌پذیر هستند، مشاهده کردند. وجود این مولکول از دو قرن قبل پیش‌بینی شده بود.

مولکول‌های ریدبرگ زمانی شکل می‌گیرند که یک الکترون از هسته اتم بیرون انداخته می‌شود. محققان دانشگاه پوردو در سال ۲۰۰۲ این نظریه را ارائه کرده بودند که چنین مولکولی می‌تواند یک اتم دیگر را جذب کرده و به آن پیوند بخورد.

الکترون ریدبرگ می‌تواند از فاصله بسیار زیاد به یک اتم دیگر پیوند بخورد. اکنون دانشمندان برای نخستین بار وجود مولکول پروانه‌ای ریدبرگ را اثبات کرده‌اند که نام خود را از روی شکل ابر الکترونی‌اش گرفته است.

به گفته محققان، این مکانیزم پیوند جدید که در آن یک الکترون به جذب یک اتم و پیوند با آن می‌پردازد، دیدگاه کاملا جدیدی در شیمی است.

آن‌ها گاز روبیدیوم را تا دمای ۱۰۰ نانوکلوین سرد کردند که برابر با یک ۱۰ میلیونیوم درجه بالای صفر مطلق است. محققان با استفاده از لیزر توانستند الکترون را از هسته خود دور کنند و یک اتم ریدبرگ بسازند.

هر زمان که یک اتم دیگر در فاصله مناسب با این اتم قرار می‌گرفت، محققان فرکانس لیزر را تنظیم می‌کردند تا آن را در فاصله مناسب که در نظریه‌ها پیش‌بینی شده بود، قرار بدهند.

آن‌ها توانستند انرژی پیوند بین دو اتم را براساس تغییرات در فرکانس نوری که مولکول ریدبرگ جذب می‌کرد، شناسایی کنند.دیدگاهها بسته شده است.