آرامش جدیدی در روز جنجالی شورای شهر

به گزارش عرصه ،جدیدی که با رای مردم تهران به شورای شهر راه پیدا کرده بعد از کشمکش های چند روز گذشته امروز در صحن علنی شورای شهر حضور پیدا کرد. جلسه امروز شورای شهر تهران جلسه متشنج و پرماجرا بود که دو نماینده در آن به درگیری لفظی با یکدیگر پرداختند.
در این بین و با به طول انجامیدن درگیری نماینده های مختلف از جمله علیرضا دبیر سعی در آرام کردن فضا داشتند اما عباس جدیدی که قبل تر فعال تر به نظر می آمد امروز واکنشی به این ماجرا نشان نداد تا در دید دوربین های حاضر در سالن نباشد.
او که ظاهرا از اتفاقات رخ داده ناراحت و دلخور است، همانطور که در این تصاویر می بینید روز آرامی را در شورای شهر پشت سر گذاشته است.

 

 

 

 

 دیدگاهها بسته شده است.