بزرگترین ماه ۷۰ سال گذشته را رصد کنید!

به گزارش عرصه ، [ad_1]ماه قرار است تا چند روز آینده در بزرگترین اندازه ممکن در آسمان شب دیده شود، حالتی که ابرماه شهرت دارد و طی آن ماه به نزدیک ترین فاصله خود از زمین خواهد رسید.

 

خيلي‌ از دوستداران آسمان شب اين روزها در حال آماده كردن خود براي رصد و عكاسي از بزرگترين ابرماه هستند كه در تقريبا ۷۰ سال مي‌توان آن را مشاهده كرد. این ابرماه در تاریخ ۲۴ آبان، ۱۴% بزرگتر و ۳۰% روشن‌تر از یک ماه کامل معمولی دیده می‌شود. چرا که در این تاریخ ماه در مدار بیضوی خود به دور زمین، به نزدیکترین فاصله خود تا ما رسیده است.

 

پديده ابرماه در طول يك سال چند بار رخ مي‌دهد و به حالتي گفته مي‌شود كه ماه به فاصله مداري‌ نزديك‌تر از فاصله معمولش از زمين مي‌رسد. در واقع براي سال ۲۰۱۶ سه ابرماه ثبت شده‌است كه يكي از آنها در ۱۶ اكتبر رخ داد و دو ابرماه ديگر در ۱۴ نوامبر و ۱۴ دسامبر مشاهده خواهند شد. با اين همه ماه ۱۴ نوامبر، برابر ۲۴ آبان، بزرگترين اين سه ابرماه خواهد بود،‌

 

زيرا در اين تاريخ ماه كه براي دو ساعت در وضعيت حضيض قرار دارد، نقطه‌اي از مدار بيضوي ماه كه كمترين فاصله را تا مدار زمين دارد، كامل خواهد شد. اين نقطه نسبت به نقطه اوج ۴۸ هزار كيلومتر به زمين نزديك‌تر است،‌از اين رو زماني كه ماه در اين نقطه قرار مي‌گيرد، ۱۴ درصد بزرگتر و ۳۰ درصد درخشانتر ديده مي‌شود. اگر شب چهاردهم ماه قمری، با حضیض مداری ماه در یک زمان اتفاق بیفتد، ماه بزرگتر از هر زمانی به نظر می‌رسد که به آن ابرماه گفته می‌شود.

 

بهترین زمان برای دیدن و به خصوص عکس‌برداری از این ابرماه به هنگام طلوع آن از سمت شرق است. چرا که به دلیل خطای انسانی و اینکه ماه در پس‌زمینه اشیای آشنایی چون کوه و درخت قرار می‌گیرد، بزرگتر از آن چیزی که هست به نظر خواهد رسید.براي رصد اين ابرماه بهتر است از نور مناطق شهري فاصله بگيريد.دیدگاهها بسته شده است.