درگیری ترامپ در رینگ کشتی کج

به گزارش عرصه ، ویدیویی منتشر شده است که در آن ترامپ در رینگ کشتی کج با فرد دیگری درگیر میشود، لینک این ویدیو در زیر قرار داده شده است که قابل دانلود است

برای دانلود روی  لینک زیر کلیک کنید:

درگیری ترامپدیدگاهها بسته شده است.