عکاسی که بعد ازسالها سوژه سابق را پیدا کرد

به گزارش عرصه ، [ad_1]جزایری سوژه عکس می گوید: از کسانی که در وانت کنار هم نشسته ایم خبری ندارم. سالها گذشته و بسیار چیزها به فراموشی سپرده شده است، اما این عکس خاطرات جنگ را برایم زنده کرد.دیدگاهها بسته شده است.