دولت چرا یارانه بگیران ثروتمند را حذف نمی کند/ پزشک ها یکی از آنها هستند

به گزارش عرصه ، [ad_1]انحراف در اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها هدر رفت در صد زیادی از بودجه و منابع مالی کشور را به دنبال دارد.دیدگاهها بسته شده است.