بازیگر تئاتر و تلویزیون زیر تیغ جراحی می‌رود

[ad_1]

بازیگر تئاتر و تلویزیون امروز تحت عمل جراحی پیوند مغز استخوان قرار می‌گیرد.
[ad_2]

Source by [author_name]دیدگاهها بسته شده است.