تنها خارجی که امام(ره) پیشانی‌اش را بوسیدند

[ad_1]

آن روز توی آن دیدار در حضور کسانی که آنجا بوده‌اند امام پیشانی او را می‌بوسند. او در حقیقت تنها خارجی بود که امام پیشانی اش را بوسیده‌اند.
[ad_2]

Source by [author_name]دیدگاهها بسته شده است.