داریوش کاردان: نادیده گرفتن زحمات سازندگان «معمای شاه» بی انصافی است

[ad_1]

مگر می توان زحمت افراد بسیاری را که برای معمای شاه تلاش کردند، زیر سوال برد؟ نمی دانم دلیل چنین کارهایی که برخی دوستان خبرنگار انجام می دهند چیست! نمی دانم با این کارها می خواهند انتقام خودشان را بگیرند! نمی دانم!
[ad_2]

Source by [author_name]دیدگاهها بسته شده است.