داستان‌های کوتاه از پیاده‌روی اربعین/دسته جارو

[ad_1]

از بچه های فرهنگی دو تا عکس از حرم گرفته بودم و می خواستم با آن عَلَم درست کنم. اما هرچه گشتم ، توی حسینیه، برای عَلَم دسته ای پیدا نکردم.
[ad_2]

Source by [author_name]دیدگاهها بسته شده است.