علی ضیاء: روز به روز اضطرابم بیشتر می‎شود

[ad_1]

مجری شبکه یک گفت: ایده هایی برای انجام کار اجرا در ذهنم به وجود می آید اما منتظر اجراهای عجیب نیستم.
[ad_2]

Source by [author_name]دیدگاهها بسته شده است.