تولید دومین میدان قوی مغناطیسی پایدار توسط چین

به گزارش عرصه، به نقل از شینهوا، پیش از این تنها یک دستگاه مغناطیسی ساخته شده که می‌تواند یک میدان ۴۵ تسلا تولید کند و قوی‌ترین دستگاه مغناطیسی جهان است.

محققان موسسه علوم فیزیک هِفِی آکادمی علوم چین پس از هشت سال تحقیق توانستند آهن‌ربایی ترکیبی متشکل از یک آهن‌ربای ۳۰ تسلا در داخل یک آهن‌ربای ابررسانای ۱۰ تسلا تولید کنند.

این دستگاه در آخرین آزمایش خود توانست یک میدان مغناطیسی پایدار ۴۰۰ هزار گوس(واحدت شدت مغناطیس) یا ۴۰ تسلا تولید کند. این دستاوردی بزرگ برای فناوری میدان قوی مغناطیسی به شمار می‌رود.

تسلا در سیستم بین‌المللی واحدها به عنوان واحد چگالی شار مغناطیسی استفاده می‌شود.دیدگاهها بسته شده است.