زمانی که هزار باب علم بر امام علی(ع) گشوده شد

[ad_1]
استاد جاودان گفت: بینید ایمان با چه عیب پیدا می‌کند؟ با گناه پیوسته، گناه جبران نشده، یک کسی یک گناهی می‌کند و جبران می‌کند، خب عیب ندارد، اگر چه با آن گناه در ایمانش خدشه وارد شده اما در اثر جبران خدشه برطرف شد.
[ad_2]

Source by [author_name]دیدگاهها بسته شده است.