انجمن "صنفی" پزشکان عمومی تشکیل شد

به گزارش عرصه، نخستن انجمن صنفی پزشکان عمومی با مجوز وزارت کشور تشکیل شد و در روز پنجشنبه، ۲۷ آبان ماه ۹۵ با حضور جمعی از پزشکان عمومی از نقاط مختلف کشور اولین جلسه‌اش را برگزار کرد.

همچنین در این جلسه انتخابات تعیین هیات مدیره انجمن برگزار و بر اساس آن به ترتیب داریوش طاهرخانی، سید شهاب‌الدین صدر، محمدرضا خردمند، حسن هویدا،‌ پژمان حسین‌پور،‌ بهروز عباسی، عباس سجادی، محمد خدادوست، سروش مردانی، حسین نوعصی‌زاده کوتیان، امیرعباس لشگری، مژگان محمدی، ابوالفضل عظیم، مسعود جهان‌بخت، علی محمدزاده، کاملیا کامروز و احمد آریایی نژاد به عنوان نفرات اول تا هفدهم انتخاب شدند.  همچنین داوود میزبانی به عنوان بازرس انجمن صنفی پزشکان عمومی انتخاب شد.

در عین حال طبق اساسنامه انجمن صنفی پزشکان عمومی کلیه دانش‌آموختگان پزشکی که دارای حداقل مدرک پزشک عمومی باشند، می‌توانند به عضویت این انجمن درآیند.

همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۷ اساسنامه انجمن که به تصویب مجمع انجمن هم رسیده، اعضای منتخب هیات مدیره حداکثر باید ظرف یک‌ هفته اولین جلسه‌شان را تشکیل دهند و نسبت به انتخاب رییس و نایب رییس اقدام کنند.دیدگاهها بسته شده است.