تاثیر فاجعه‌بار تغییر اقلیمی بر اکوسیستم‌های دریایی

به گزارش عرصه، هر روز اخبار متعددی در مورد تاثیرات فاجعه‌بار گرم شدن هوا بر صخره‌های مرجانی استوایی منتشر می‌شود و از آنجاییکه مرجان‌ها ستون اصلی اکوسیستم‌های زیر دریا هستند و از انواع گونه‌های جانوری حمایت می‌کنند، آسیب دیدن آنها می‌تواند پیامدهای جدی برای تمامی موجودات و حتی انسان‌ها به همراه داشته باشد.

همچنین جنگل‌های “کلپ” (جلبک‌های بزرگ دریایی) هم از پیامدهای مخرب تغییرات آب و هوایی در امان نیستند. در سال ۲۰۱۱ یکی از این جنگل‌ها در آب‌های جنوب غرب استرالیا به دلیل دمای بالای آب به طور کامل از بین رفت. همچنین به تازگی در منطقه تاسمانی مورد دیگری از نابود شدن جنگل‌های “کلپ” رخ داده است.

به گزارش عرصه به نقل از نیچر ورلدنیوز، به گفته محققان بزرگترین تاثیر تغییرات آب و هوایی تنها اثر مستقیم دما بر یک گونه جانوری خاص نیست بلکه بر نوع واکنش گونه‌ها بر یکدیگر هم تاثیر می‌گذارد. 

در واقع افزایش دمای تنها به نابود شدن مرجان‌ها منجر نمی‌شود بلکه هماهنگی و سازش بین مرجان ها و جلبک‌ها را بر هم می‌زند.دیدگاهها بسته شده است.