شکست نزدیک نوشاد عالمیان برابر بازیکن ۶جهان در تور جهانی سوئد

به گزارش عرصه،, در مرحله یک شانزدهم نهایی تور جهانی تنیس روی میز سوئد, نوشاد عالمیان ( رنکینگ ۹۸) با دیمیتری اوتچاروف  از آلمان ( رنکینگ ۶) رقابت نزدیکی را داشتند اما در نهایت بازیکن آلمانی برنده این دیدار بود.
عالمیان با نتیجه ۴بر۳ بازی را واگذار کرد و از تور جهانی تنیس روی میز سوئد کنار رفت.
با این شکست ایران دیگر در این رقابتها نماینده ای ندارد.دیدگاهها بسته شده است.