واردات ۵۸۰ تن دستگاه خودپرداز/ آفریقایی‌ها رفتند، اماراتی‌ها آمدند

به گزارش عرصه، بر اساس اطلاعات گمرک ایران در هفت ماه سال جاری ۵۸۰ تن دستگاه خود پرداز بانکی به ایران وارد شده است که این میزان ۲۹.۵ میلیارد تومان ارزش داشته است.

کشورهای صادرکننده خودپرداز به ایران عبارت است از:
چین معادل ۴۴۷ تن به ارزش ۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان،
ترکیه معادل ۲۰ تن به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان و
امارت متحده عربی ۱۱۶ تن به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان.

همچنین در هفت ماهه سال گذشته ۴۱۰ تن به ارزش ۱۹ میلیارد تومان خودپررداز به ایران وارد شده است.

صادر کنندگان خودپرداز به ایران در سال گذشته به این شرح بوده‌اند:
چین معادل ۴۰۰ تن به ارزش ۱۸ میلیارد تومان،
آفریقای جنوبی معادل یک تن به ارزش ۵۲ میلیون تومان،
آلمان معادل ۱۶۸ کیلوگرم معادل ۱۴ میلیون تومان،
ترکیه معادل ۱۵ تن به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان و
جمهوری کره معادل ۷۰۰ کیلو گرم به ارزش ۱۵ میلیون تومان.دیدگاهها بسته شده است.