آماده باش بهداشتی در مرز چزابه تا ۱۵ روز بعد از اربعین

به گزارش عرصه، دکتر محمد اسماعیل مطلق در این باره گفت: حضور گسترده خادمین بهداشتی اعم از کارشناسان بیماری های واگیر، سلامت محیط و کار، سلامت خانوده و جمعیت، شبکه بهداشت و درمان دشت آزادگان در مرز چزابه تا ۱۵ روز بعد از اربعین ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این طرح با حضور کارشناسان مراقب سلامت، بهورز و پزشک در  615نفر روز کار، ۲۰۰ کارشناس بهداشت محیط، ۴۰ نفرماما و ۳۰ نفر تیم پشتیبان از بیست شهرستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به صورت شبانه روزی ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: تهیه پمفلت های آموزشی، نصب بنر، توزیع ۱۸ هزار رسانه آموزشی  ونصب استندهای آموزشی در سالن های ورودی و خروجی بخشی از این طرح است.

وی گفت: پرسنل بیماری ها به صورت شبانه روزی با غربالگری سندرمیک ۱۵۲ هزار و ۵۹ زائری که از عراق برگشته اند ۱۲۷۹ مورد سندرم شامل ۸۲۰ سندروم شبه آنفلوآنزا، ۲۵۲ سندروم اسهال آبکی، ۶ سندروم اسهال خونی، ۱۵۸ سندروم مسمومیت غذایی، ۷ سندروم شدید تنفسی، ۵ سندروم تب و علائم نورولوژیک،۱۱ سندروم تب و علائم غیراختصاصی ، ۲۰ سندروم سرفه مزمن را شناسایی  و ۲۰۹ نمونه رکتال سواپ را انجام دادند.

براساس گزارش وبدا، وی با اشاره به ارائه ۵۴۰ خدمت اورژانس سرپایی و ۱۰ خدمت بارداری و مامایی به زائران، اظهار داشت: صدور کارت بهداشت برای اعضای موکب ها، نظارت روزانه بر تهیه و توزیع موادغذایی ۱۷۶ موکب، انجام کلرسنجی و کنترل کیفی از۳۹۰ مخزن آب در موکب به تعداد ۵۳۰۰ مورد کلرسنجی و ۴۸۰ مورد نمونه برداری آب آشامیدنی، معدوم سازی ۳۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی مشکوک، گندزدایی باکس های پسماند و سرویس های بهداشتی در ۱۰۰ هزار متر مربع و آموزش ۵۰۰۰ زائر در خصوص مسائل بهداشتی بخش دیگری ازاقدامات در این حوزه بوده  است.دیدگاهها بسته شده است.