اختصاص هزار میلیارد تومان برای بازآفرینی بافت‌های تاریخی

به گزارش عرصه، محمد سعید ایزدی در مصاحبه با خبرنگاران استان با اعلام این خبر اظهار کرد: صندوق یکم نیز یکی دیگر از منابعی است که برای خرید مسکن در این بافت ها تشکیل شده و تسهیلاتی را با سود تک رقمی هشت درصد به متقاضیان پرداخت می کند.

به گفته وی، این تسهیلات به زوجین ۱۲۰ میلیون تومان و برای شهرهای بزرگ بین ۸۰ میلیون تومان، ۱۲۰ تومان و ۱۶۰ میلیون تومان اختصاص یافته که ۸۰ درصد خرید مسکن را پوشش می دهد.

ایزدی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای نوسازی، مقاوم سازی و ودیعه مسکن را از دیگر اهرم های تشویقی دولت جهت بازآفرینی و احیای زندگی در بافت های تاریخی بیان کرد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، اقدام دیگر دولت را جهت ترغیب مردم به مشارکت در بازآفرینی بافت های تاریخی، راه اندازی نهاد توسعه گر بیان کرد و گفت: این نهاد به منظور ترغیب بخش خصوصی و پیوند  بین منابع دولتی و بخش خصوصی ایجاد شده است.

ایزدی افزود: در حال حاضر شهرهای کشور از مسایل اجتماعی اقتصادی بسیار جدی رنج می برند که از جمله آنها فقر شهری، عدم ایمنی واحدهای مسکونی مستقر در آنها، ناکارآمدی نظام حمل و نقل و بحران هویت می باشد.

به گفته وی، بازآفرینی و توجه به بافت های تاریخی، ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی از مسایل اولویت دار و اصلی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.

دکتر ایزدی، تلاش جدی برای کارآمدی طرح های توسعه شهرها و هماهنگی فعالیت های جزیره ای دستگاه‌های دخیل و عدم همراهی ها آنها را از راهکارهای احیای زندگی در این مناطق بیان کرد.

 مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران اضافه کرد: با تصویب سند بازآفرینی شهری، هم راستا کردن منابع و تلاش برای انجام کارهای وسیع در دستور کار جدی دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

وی، گرگان را از نمونه های بی بدیل ایران شهرهای کشور خواند و ادامه داد: بازخوانی ادبیات گذشته و تطابق آن با شرایط کنونی می تواند گرگان را پایلوت بازآفرینی شهرهای کشور قرار دهد و آن را به جهانیان معرفی کند.

ایزدی با تاکید بر استفاده از توان بخض خصوصی و نقش بسیار مهم تشکل های غیردولتی(سمن ها) در بازآفرینی شهرها، افزود: تنها با مشارکت این بخش است که می توان کارهای بزرگ را در این مناطق انجام داد.دیدگاهها بسته شده است.