اسقف اعظم روسیه: سقط جنین همانند اعتیاد به الکل و مواد مخدر است

به گزارش عرصه از نووایا گازیتا،  کریل افزود: دولت باید ارایه خدمات بهداشتی و بیمه درمانی را در خصوص سقط جنین متوقف کند.
بالاترین مقام مذهبی روسیه در ماه سپتامبر هم با جمع آوری طوماری خواستار توقف و ممنوعیت سقط جنین در این کشور شده بود.
به عقیده وی انجام سقط جنین شر است و قتل قانونی کودکان قبل از تولد است.
با این حال مقامات بهداشتی روسیه معتقد هستند که ممنوعیت سقط جنین، سلامت بسیاری از زنان و دختران نوجوان را در این کشور در برابر حاملگی ناخواسته به خطر می اندازد و مشکلات اجتماعی زیادی برای کودکان ناخواسته دارد.
سستی بنیان خانواده در روسیه و کاهش سن روابط جنسی در میان نوجوانان این کشور خارج از عرف ازدواج از مسایلی است که مقامات روسیه را با نگرانی جدی روبرو کرده است.
رشد جمعیت در کشور ۱۴۵ میلیون نفری روسیه همچنان منفی است و پهناورترین کشور جهان از مشکل کمبود جمعیت و نیروی کار رنج می‌برد.


 دیدگاهها بسته شده است.