بازگشت نزديک به ۷۰ درصد از زائران حسيني به ميهن

به گزارش عرصه، سردار محسن فتحي زاده در حاشيه بازديد از مرز چزابه گفت: بازگشت زائران حسيني چند روزيست که شروع شده و تا فردا به اوج خود مي رسد، البته برابر تمهيداتي که پيش بيني شده تاکنون هيچ مشکلي در فرآيند بازگشت زائران وجود ندارد.

وي در ادامه با بيان اينکه امروز بيش از ۱۳۰ هزار زائر کربلاي معلي وارد کشور شدند، بيان کرد: تاکنون نزديک به ۷۰ درصد از زائران حسيني به ميهن اسلامي بازگشتند .

سردار فتحي زاده افزود: دستگاه هاي مختلفي هماهنگي هاي لازم را براي خدمات رساني بازگشت زائران انجام داده اند، تا مشکلي براي ورود آنان به کشور پيش نيايد.

وي در ادامه يادآور شد: خوشبختانه اتوبوس هاي فراواني براي زائران فراهم شده تا زوار به محض خروج از پايانه مرزي به راحتي و با کمترين وقفه اي به خودروهاي بين شهري دسترسي پيدا کنند.

براساس گزارش سایت پلیس، جانشين معاون هماهنگ کننده ناجا در خاتمه با اشاره به اينکه روند خروج خودروها از شهرهاي مرزي ،پر حجم اما روان است، تصريح کرد: اميدواريم  زائران با کمترين مشکل و با سلامت و امنيت به کشور بازگردند.دیدگاهها بسته شده است.