تظاهرات معلمان و دانش آموزان در لهستان در مخالفت با تغییر ساختار آموزشی

به گزارش عرصه از روسبالت، در این اجتماع که بیش از ۳۵ هزار معلم لهستانی حضور داشت ،معترضان تصمیم دولت به گنجاندن دروس ارزش های میهن پرستانه و بازگشت به ساختار آموزشی قبل از سال ۱۹۹۹ میلادی مبنی بر دو پایه ابتدایی و متوسطه را اشتباه بزرگ و نابودی آموزش در این کشور خواندند.
به عقیده معلمان لهستانی، این اقدام باعث از بین رفتن پایه آموزشی دبیرستان، سخت گیری بیش از حد آموزشی برای دانش آموزان و از بین رفتن انگیزه تحصیلی می شود و تبعات جبران ناپذیری بر سیستم آموزشی لهستان خواهد داشت.
همچنین با ادغام نظام آموزشی از سه دوره به دو دوره آموزشی، هزاران معلم لهستانی در خطر از دست دادن کار خود هستند.


 دیدگاهها بسته شده است.