قهرمانی امامی و تیم پیشگامان در تور دوچرخه سواری چین

به گزاش عرصه، در پایان تور پنج مرحله‌ای فوژو چین، رحیم امامی توانست پیراهن طلایی تور را برتن کند و تیم پیشگامان نیز به عنوان قهرمانی دست یافت.  امامی همچنین پیراهن کوهستان را نیز به دست آورد.
 رده بندی انفرادی رکابزنان در مجموع پنج مرحله تور:
۱-رحیم امامی از تیم پیشگامان با زمان ۱۴ ساعت و ۵۰ ساعت و ۵۳ ثانیه
۲-آروین گودرزی از تیم پیشگامان با اختلاف زمانی ۳۰ ثانیه نسبت به نفر اول
۳-پیتر اسکولینگ از تیم والکنبرگ هلند با اختلاف زمانی ۵۹ ثاینه نسبت به نفر اول
۴-حمید پور هاشم از تیم پیشگامان
۵-احد کاظمی از تیم شهرداری تبریز
۶-امیر کلاهدوز از تیم پیشگامان
۷-رضا حسینی از تیم پیشگامان
۸-سعید صفرزاده از تیم شهرداری تبریز
۱۰-قادر میزبانی  از تیم شهرداری تبریز
.
.
۵۸-محمد رجبلو از تیم پیشگامان
۶۱-میر صمد پورسیدی از تیم شهرداری تبریز
۶۹-وحید غفقاری از تیم شهرداری تبریز
 –دیدگاهها بسته شده است.