نماینده تربت جام: اربعین باید نقطه اتحاد مسلمانان باشد

جلیل رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با عرصه، اظهار داشت: حرکت اربعین پیام همدلی در جهان اسلام را به همه دنیا مخابره می‌کند و این پیام را به جهانیان می‌رساند که مسلمانان در محور صیانت ارزش‌ها و اعتقادات اساسی خود هیچ مرز و مانعی نمی‌شناسند.

وی افزود: این راهپیمایی می‌تواند عامل همگرایی و ثبات باشد و حاضران در آن باید مراقب باشند که با کینه‌توزی و تندروی این حرکت عظیم به یک چالش تبدیل نشود و باید در این مسیر از افراط‌گرایی و توهین و بی احترامی پرهیز شود تا این همایش بزرگ مایه وحدت بین شیعه و سنی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اتحاد مسلمانان در غالب راهپیمایی اربعین امید دشمنان و تفرقه‌افکنان را ناامید می‌کند و ثبات و آرامش را با پشتوانه مردمی به جهان اسلام هدیه می‌کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: باید محبت، دوستی و ایثاری که در ایام اربعین شاهد آن هستیم در طول سال همراه با مسلمانان باشد و همین احترام و همدلی در مسیر راهپیمایی را در همه جبهه‌ها و رویدادها همراه خود داشته باشند تا دشمنان از تفرقه‌افکنی ناامید شوند.دیدگاهها بسته شده است.