وظیفه سخنگویی را به روابط عمومی بسپارید

به گزارش عرصه به نقل از روابط عمومی خانه روابط عمومی ایران، در این بیانیه درخواست شده است تا سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز در پیروی از این اقدام درخور و پسندیده، وظیفه سخنگویی را که از وظایف ذاتی روابط عمومی است به روابط عمومی بسپارند تا با مهارت و تخصص لازم به این وظیفه بپردازند.                     

–                                                             دیدگاهها بسته شده است.