گرمای بی‌سابقه در قطب شمال

به گزارش عرصه و به نقل از ساینس، محققان گزارش داده‌اند که دمای نزدیک به قطب شمال با گرمای بی‌سابقه ۲۰ درجه سانتیگراد گرمتر از حد متوسط گزارش شده است.
در حال حاضر، قطب شمال در شب قطبی به سر می‌برد و این زمانی است که خورشید به ندرت طلوع می‌کند. در این زمان معمولا هوا بسیار سرد و ضخامت سطح یخ بسیار زیاد است.
اما در سال جاری، درجه حرارت بسیار بیشتر از حد معمول شده است، در حالی که ایستگاه‌های آب‌وهوایی در اطراف قطب شمال در بخش‌هایی از روسیه هم درجه حرارت هفت درجه گرمتر را نشان داده‌اند.
گرچه یخ‌های دریا در ماه سپتامبر به پایین‌ترین مقدار خود رسیده است، ولی اکنون دوباره در حال تشکیل شدن است، اما این تشکیل یخ بسیار کند انجام می‌شود.
در واقع، میزان پوشش یخ نسبت به سال ۲۰۱۲ هم پایین‌تر است و دانشمندان نگران این موضوع هستند.
این افزایش دمای غیرمنتظره در نزدیکی قطب شمال برای دومین سال متوالی است.
گرم شدن این منطقه منجر به از بین رفتن بسیاری از موجودات و حیوانات خواهد شد.دیدگاهها بسته شده است.