اختصاص اعتبار برای تأمین تجهیزات نمونه‌برداری و آزمایش‌های تشخیص هویت

به گزارش عرصه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

۱-  مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳-، برای تأمین تجهیزات نمونه برداری و انجام آزمایش های تشخیص هویت دی.ان.ای (DNA) برای آمادگی در مقابله با حوادث احتمالی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

۲- سازمان پزشکی قانونی کشور موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام اقدامات یادشده، گزارش عملکرد اعتبار فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری – سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.دیدگاهها بسته شده است.