ادامه ریاست ۱۸ ساله مامیاشویلی بر فدراسیون کشتی روسیه

به گزارش عرصه، مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی روسیه با حضور ۱۳۲ نماینده از ۷۱ منطقه روسیه از جمله الکساندر کارلین، آرتور تایمازموف و بوایسار سایتی اف قهرمانان جهان و المپیک، برگزار شد و در پایان میخائیل مامیاشویلی مجددا بعنوان رئیس فدراسیون کشتی روسیه انتخاب شد.

مامیاشویلی از سال ۱۹۹۸ بعنوان رئیس فدراسیون کشتی روسیه مشغول به کار است و در این انتخابات نیز بدون رأی مخالف بعنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.

همچنین جرج بروس اف، عمر مرتضی علی اف، ناتالیا یاریگین، آرسن فادزایف و ویکتور ایگومنوف بعنوان معاونان مامیاشویلی انتخاب شدند.دیدگاهها بسته شده است.