افزایش جمعیت دوبی

به گزارش عرصه، مرکز آمار و تحقیقات امارات در گزارشی اعلام کرد که جمعیت شیخ نشین دوبی تا پایان ماه گذشته از مرز دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر گذشت.

براساس این گزارش در ۹ ماه گذشته تعداد زاد و ولد در شیخ نشین دوبی بالغ بر ۲۰ هزار و ۱۸۹ مورد بود.هم چنین طی این مدت بیش از ۱۸۵۰ مورد مرگ ومیر نیز در شیخ نشین دوبی به ثبت رسید.دیدگاهها بسته شده است.