اقدام ایران برای اصلاح غذا/کاهش ۵۰درصدی واردات پالم

به گزارش عرصه، دکتر سید حسن هاشمی در پانل نهمین کنفرانس جهانی ارتقاء سلامت در شانگهای چین در خصوص اقدامات ایران در اصلاح فرهنگ و مصرف غذایی ضمن اشاره به ارتقاء همکاری‌های بین بخشی به منظور اصلاح فرهنگ مصرف مواد غذایی در چارچوب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ایران، گفت: در این راستا با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شده است که به امضا و اجرا رسید.

وی از کاهش ۵۰ درصدی واردات روغن پالم در دو سال گذشته خبر داد و گفت: در راستای اصلاح فرهنگ مصرف غذا توانستیم میزان شکر و نمک در محصولات غذایی را کاهش دهیم.

بنابر اعلام وبدا، ‌ هاشمی با بیان اینکه باید میزان اسید چرب آزاد را تا پنج سال آینده به صفر برسانیم، گفت: در خصوص اقدامات در حوزه بهداشتی ۶۰۰۰ پایگاه بهداشتی در مناطق حاشیه شهر احداث شد و  هر ۳ پایگاه بهداشتی یک مرکز جامع سلامت را تشکیل می‌دهد. همچنین به ازای هر ۲۰۰۰ ایرانی یک مراقب سلامت و یک کارشناس تغذیه نیز در پایگاه‌های بهداشتی حضور دارند.دیدگاهها بسته شده است.