بازدید وزیربهداشت از بیمارستان ۸۰ ساله چین

به گزارش عرصه، بیمارستان ژانگ شان که بیش از هشتاد سال از تاسیس آن می‌گذرد، تا ۶۰ سال پیش توسط خارجی‌ها اداره می‌شد و پس از آن تحت نظارت دانشگاه شانگهای و بعد از آن دانشگاه فودان درآمد. زیربنای این بیمارستان ۲۰۵۰ تختخوابه ۹۶هزار متر مربع است و در حال حاضر ۱۹۰۵ تخت فعال دارد. بیمارستان ژانگ شان سالانه بیش از ۳.۵ میلیون بیمار سرپایی دارد.
متوسط بستری بیماران در این بیمارستان از ۱۰ سال گذشته تا سال ۲۰۱۵ از ۱۱ روز به ۶.۹ روز کاهش پیدا کرده است. تعداد ۱۴۹۹ پزشک و ۱۶۶۸ پرستار در این بیمارستان و ۵۰ کلینیک آن در حال ارایه خدمت هستند. بیمارستان درزمینه آموزشی نیز بسیار فعال است؛ به طوری که ۲۱ دوره کارشناسی ارشد و ۱۸ دوره دکترا دارد.

به گزارش وبدا، رییس بیمارستان ژانگ شان از حدود ۱۰۰ عمل پیوند کبد در سال ۲۰۱۵ خبر داد و یکی از موفقیت‌های این بیمارستان را افزایش تعداد جراحی‌های پیوند کبد به ۱۵۰ مورد تا پایان سال ۲۰۱۶ عنوان کرد. وی در گفتگو با وزیر بهداشت کشورمان از آمار ۶۰۰ موردی پیوند کبد در بیمارستان نمازی شیراز با پرسنلی کمتر از پرسنل بیمارستان ژانگ شان اظهار شگفتی کرد.دیدگاهها بسته شده است.