بخش خصوصی به دنبال سوآپ غیرهمنام

فرزان گلچین در گفت و گو با عرصه، با بیان اینکه هنوز سوآپ فرآورده شکل نگرفته و بخش خصوصی به دنبال راه اندازی سوآپ غیر همنام است، توضیح داد: در حال حاضر کشور به بنزین نیاز دارد اما در مقابل تولید انبوه مازوت و گازوئیل دارای مشخصات خاصی و قابل معاوضه دارد. بخش خصوصی خواهان این است که از کشورهای دیگر بنزین دریافت کند و در مقابل بر اساس فرمولی مازود و گازوئیل گرفته و در ازای بنزین با کشورها معاوضه کند.

وی ادامه داد:در واقع بخش خصوصی قصد دارد بنزین مورد نیاز کشور را از منابع خود تامین کرده و  در بنادر جنوبی و شمالی تحویل دهد و در ازای آن در بندرعباس یا مشهد گازوئیل و مازوت بگیرد و جا به جا کند.

رییس اتحادیه فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی با بیان اینکه موضوع مذکور در حال مذاکره است،توضیح داد: این موضوع با وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در حال مذاکره است و این مذاکرات به دلیل بروکراسی و عدم توافق بر سر قیمت سوآپ هنوز به نتیجه نرسیده است.

گلچین درمورد صادرات نفت خام توسط بخش خصوصی نیز اظهار کرد:صادرات نفت خام توسط بخش خصوصی هنوز محقق نشده است و در شرایط فعلی که مشکلات زیاد است کسی پیگیر نفت خام نیست.باید کمی صبر کرد.مساله نفت درونی و بیرونی است که باید برطرف شود.

وی همچنین با اشاره به خبری مبنی بر گران شدن پانزده درصدی قیمت قیر، گفت:قیمت قیر افزایش پیدا نکرد و طبق دستور وزیر نفت مبنی بر کاهش قیمت ها،قیمت فرآورده ها به حالت اول برمی گردد.دیدگاهها بسته شده است.