تشکیل کانون سهامداران حقیقی سخت، اما شدنی است

عبدالحسین رضوی امیری در گفت‌وگو با عرصه، درباره تشکیل کانون سهامداران حقیقی، تصریح کرد: ریاست سازمان بورس با تشکیل کانون سهامداران حقیقی موافق است و به تازگی نیز به این موضوع تاکید کرده است.

وی افزود: آن طور که من متوجه شدم از دیدگاه ریاست سازمان، تشکیل کانون، به دلیل زیاد بودن سهامداران حقیقی و چگونگی نماینده نمودن آنها، مشکلی است که این موضوع کاملا درست است.

نایب رئیس سابق هیئت مدیره کانون کارگزاران در پاسخ به این‌که به نظر شما در حل این مشکل چه کارهایی می‌توان انجام داد، گفت: همان‌گونه که می‌دانیم شروع هر کاری سخت است، ولی باید کار را شروع کرد. باید بدانیم همه کانون‌های موجود مثلا کانون بازنشستگان شامل همه افراد آن‌ها نمی‌شود و افرادی که درخواست دهند به عضویت کانون در می‌آیند.

رضوی امیری در پاسخ به این‌که شما سابقا در تشکیل کانون کارگزاران نقش داشتید به نظر شما می‌توانید نقش موثری در تشکیل کانون سهامداران حقیقی داشته باشید، اظهار کرد: با توجه به ضوابط، سازمان بورس متولی تشکیل کانون سهامداران حقیقی است. سازمان می‌تواند همانند کمکی که درباره‌ ایجاد کانون کارگزاران نمود در این زمینه نیز کمک کند، من هم با داشتن تجربه ایجاد کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به صورت تمام وقت، تلاشم را می‌کنم که این موضوع به ثمر بنشیند تا با کمک سایر سهامداران حقیقی و سازمان بورس بتوانیم در چارچوب قوانین و مقررات این موضوع را به سرانجام مطلوب برسانیم.دیدگاهها بسته شده است.