تعهد کتبی رکابزنان دختر اعزامی به تایلند

به گزارش عرصه و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوچرخه‌سواری، کمیته انضباطی در مورد حضور بانوان ورزشکار بدون مجوز شورای برون‌مرزی در مسابقات و تورنمنت‌های بین‌المللی با نام ایران برگزار شد که در پایان با توجه به عدم آگاهی ورزشکاران از چگونگی مراحل اداری اعزام به مسابقات برون مرزی ، ضمن اخذ تعهد کتبی از متخلفین، متعهد شدند در صورت شرکت در مسابقات برون مرزی نسبت به کسب مجوز از فدراسیون و شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان اقدامات لازم را معمول نمایند .

این جلسه با حضور پریچهره سرپرست فدراسیون ،سرکار خانم ایروانی نایب رئیس بانوان،چایچی مدیر تیم های ملی،سرکار خانم خسرو شاهی مئسول حقوقی فدراسیون ، نمایندگان وزارت ورزش و جوانان آقای صباغی و سرکار خانم کاظمی و اصغر خالقی مشاور سرپرست فدراسیون برگزار شد.

همچنین به کمیته پیشکسوتان فدراسیون در خصوص نظارت هرچه بیشتر بر اعزام تیمهای پیشکسوتان به مسابقات برون مرزی تذکر داده شد و به آقای بیژن امیر آخوری به دلیل عدم رعایت مفاد آیین نامه شورای برون مرزی و اعزام ورزشکاران به مسابقات برون مرزی ضمن دریافت تذکر کتبی فرصت داده شد ظرف مدت یک هفته مستندات خود را به کمیته انضباطی فدراسیون ارائه کند.

بانوان رکابزن و پیشکسوتان مدتی پیش در مسابقات تایلند شرکت کرده بودند که این رقابتها بدون مجوز بوده است.

 –دیدگاهها بسته شده است.