تغییرات جوی عامل مرگ ده‌ها هزار گوزن در قطب شمال

به گزارش عرصه، تغییرات آب‌وهوایی در اکوسیستم‌های زمین اثرات زیادی داشته است.

نتایج تحقیقات جدید نشان داده است، بیش از ۸۰ هزار گوزن شمالی در قطب شمال بین سال‌های ۲۰۰۶  تا ۲۰۱۳ به دلیل پدیده‌های آب و هوایی غیرفصلی ناشی از تغییرات جوی از بین رفته‌اند.

بنابر گزارش اینترنشنال بیزینس تایمز، شمار زیادی از این گوزن‌ها بر اثر گرسنگی شدید تلف شده‌اند. این پدیده‌های جوی نه تنها به میزان قابل توجهی منجر به کاهش جمعیت گوزن‌های بومی در شمال غرب روسیه می‌شوند بلکه حتی تهدید جدی برای گله‌های مهاجر گوزن‌ها هستند که به دنبال غذا به این مناطق کوچ می‌کنند.دیدگاهها بسته شده است.