جرائم اتباع در کشور افزایش یافته است؟

به گزارش عرصه، جرائم اتباع خارجی در ایران، گزاره‌ای است که تا کنون کلمه افزایش یا کاهش هیچگاه با قطعیت با آن همراه نشده است، برخی از شهروندان معقدند که حضور اتباع چند کشور خاص سبب بروز یکسری جرائم در کشور شده است و گروهی دیگر نیز چنین نتیجه‌گیری را نادرست می‌دانند. نحوه انتشار اخبار و عدم دسترسی به تمام پرونده‌ها نیز سبب شده تا نتوان با مراجعه به اخبار در این مورد نظر قطعی داد اما در ماه‌های اخیر تعداد اخباری که در آن اتباع خارجی مجرم یا شریک جرم بوده‌اند بیشتر روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفته است.

سردار محمدرضا مقیمی، رییس پلیس آگاهی ناجا در گفت‌وگو با عرصه، درباره جرائم اتباع خارجی در کشور می‌گوید: درباره جرائم اتباع خارجی نمی‌توان به سادگی وصرفا با بررسی پرونده‌ها و اخبار گفت که جرائم افزایش یا کاهش داشته است، در کشور ما و در مجموع در وقوع بسیاری از جرائم شاهد کاهش شاخص‌ها هستیم و این آمار شامل تمام جرائم و مجرمان اعم از ایرانی و غیرایرانی می‌شود، اما اگر بنا باشد مشخصا جرائم اتباع خارجی بررسی شود باید عوامل مختلفی را مدنظر قرار داد.
 

رییس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه نمی‌شود گفت که جرائم اتباع افزایش یا کاهش داشته است، اظهارکرد: آنچه که مهم است نرخ این جرائم است و این نرخ نیز با در نظر گرفتن جمعیت اتباع خارجی در کشور بررسی می‌شود. بنابراین ممکن است در شرایطی که تعداد اندکی از اتباع کشورهای خارجی در کشور باشند وقوع حتی یک جرم نیز می‌تواند نرخ آن را افزایش دهد و برعکس آن نیز ممکن است.

وی ادامه داد:‌ همچنین منظور ما از جرم اتباع، جرمی است که در داخل کشورمان از مرز تا مرکز رخ داده باشد و اگر جرم در کشور دیگر به وقوع پیوسته اینترپل این افراد را به کشور خودشان باز می‌گرداند تا محاکمه شوند.

مقیمی افزود: یک قسمتی از جرم هم این است که جرم میان خود اتباع رخ می‌دهد، یعنی مثلا خودشان در میان خودشان اقدام به آدم‌ربایی یا قتل می‌کنند که البته چون حادثه در کشور ما رخ می‌دهد قطعا پلیس آگاهی نیز با آن برخورد می‌کند، از سوی دیگر مثلا ممکن است اتباع کشوری اروپایی به ایران بیاییند و مواردی را رعایت نکنند و در پی آن دچار مشکلاتی شوند که این موارد نیز می‌تواند جزو جرائم اتباع باشد.

رییس پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر اینکه تعداد این جرائم برای پلیس مهم است، اظهارکرد:‌ این آمار باید بررسی  و با در نظر گرفتن شاخص‌هایی که گفته شد اعلام شود، اما به نظر نمی‌رسد که در سال‌های اخیر با توجه به جمعیت و … تغییری در نرخ این جرائم ایجاد شده باشد اما بیان میزان دقیق آن نیازمند بررسی است.
 دیدگاهها بسته شده است.