دمای تهران در زیرصفر

احد وظیفه در گفت‌وگو با عرصه، در خصوص وضعیت آب و هوای کشور طی روزهای آتی با بیان اینکه بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی با تداوم استقرار توده هوای سرد، روند کاهش دما در اغلب مناطق کشور به خصوص در مناطق شمالی تا اواخر هفته پیش بینی می‌شود گفت: بارش باران و برف در استان‌های حاشیه دریای خزر و به صورت خفیف‌تر در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شرقی و بخش‌هایی از شمال شرق کشور ادامه می‌یابد که از شدت فعالیت این سامانه در روز پنجشنبه در مناطق فوق کاسته خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت هوای تهران نیز طی چند روز آتی گفت: برای روزهای سه شنبه تا جمعه (۵ آذرماه) برای تهران بارش پراکنده گاهی وزش باد و هوای نیمه ابری پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه در روز پنجشنبه برای تهران کاهش دما پیش بینی شده است گفت: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی برای شنبه ششم آذرماه در تهران هوای نیمه ابری با احتمال بارش پیش بینی شده است.

وظیفه افزود: در روز پنجشنبه که بر اساس تحلیل یافته‌های هواشناسی دما در تهران کاهش می‌یابد. بیشینه ۲ و کمینه ۵- در نظر گرفته شده است. همچنین در روز آتی چهارشنبه نیز سردترین شهرها نیز بجنورد با بیشینه ۶- و کمینه ۱۲-، مشهد با بیشینه ۳- و کمینه ۱۲- سردترین مناطق کشور تعیین شده‌اند.دیدگاهها بسته شده است.