روس‌ها در آستانه قهرمانی شطرنج جهان پس از یک دهه

به گزارش عرصه، هشتمین پیکار کارلسن و کاریاکین برای تعیین قهرمان در سال ۲۰۱۶ سرانجام برنده داشت اما در میان ناباوری کارشناسان، پیروز این رقابت، سرگی کاریاکین روس بود که توانست در دیدار هشتم، مدافع عنوان قهرمانی را شکست دهد.

در شرایطی که انتظار می رفت کارلسن با مهره سفید برای پیروزی تلاش کند با شروعی نامتعارف بازی را آغاز کرد و در ادامه برتری دو پیاده‌ای کاریاکین اولین پیروزی را در این ماراتن شطرنجی برای این ابر استاد بزرگ روس رقم زد.

کاریاکین برای رسیدن به عنوان قهرمانی جهان نیاز به کسب حداقل دو امتیاز از ۴ بازی پیش رو دارد که با توجه به دفاع مستحکم وی و نمایش قدرتمندانه در دیدارهای گذشته کار چندان سختی به نظر نمی رسد. آخرین باری که یک شطرنج باز از روسیه قهرمان جهان شده بود، به سال ۲۰۰۶ باز می گردد.

دیدار نهم دو استاد، پس از یک روز استراحت چهارشنبه برگزار می شود.دیدگاهها بسته شده است.