زایمان طبیعی رایگان در بیمارستان‌های دولتی / برنامه افزایش اتاق‌های تک‌نفره زایمان

به گزارش عرصه، دکتر سیدعلی صدرالسادات، درباره طرح بهسازی و توسعه بلوک‌های زایمانی گفت: یکی از اهداف طرح تحول سلامت اجرای طرح بهسازی و توسعه بلوک‌های زایمانی است که با هدف ارتقاء کیفیت فضای فیزیکی بلوک‌های زایمانی، تغییر در سیستم اتاق‌های زایمان سنتی و چند تخته و ایجاد سیستم جدید درد، زایمان و ریکاوری، اجرای طرح تکریم مادر باردار و فراهم کردن محیطی مطلوب برای مادران باردار، ارزش‌گذاری به حریم خصوصی بیمار و پیش بینی فضای مناسب برای افزایش درصد آمار زایمان طبیعی در راستای نیل به استانداردهای جهانی، با رویکرد به فرامین مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت و فرزندآوری و تسهیل این امر برای زوجین در سطح کشور در حال اجرا است.

صدرالسادات از جمله اقدامات به اجرا در آمده در این طرح را  رایگان شدن زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی عنوان کرد و افزود: تعداد کل پروژه‌هایی که در این طرح پیش بینی شده ۲۹۶ پروژه با تعداد ۱۹۸۹ تخت LDR است.

وی اضافه کرد: تاکنون از این تعداد ۷۱۴ تخت توسط وزیر بهداشت افتتاح شده است که تا پایان آبان ماه ۱۳۴ تخت دیگر به مرحله بهره برداری و در مجموع تعداد پروژه های تکمیل شده به تعداد ۱۴۰ پروژه با زیربنای ۶۴ هزار و ۴۷۴ مترمربع و تعداد ۸۴۸ تخت LDR رسید.

معاون توسعه مدیریت وزارت بهداشت تاکید کرد: منابع انسانی مورد نیاز برای این تعداد پروژه نیز در نظر گرفته شده است.

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، صدرالسادات در پایان با بیان اینکه این ۱۳۴ تخت در اکثر استان‌های کشور به مرحله بهره‌برداری رسیده است، گفت: پیش بینی می کنیم تا پایان سال جاری، ۸۵ پروژه دیگر در این طرح تکمیل شود.دیدگاهها بسته شده است.