طرح انضباط شهری در منطقه ۷ اجرا می شود

به گزارش عرصه، سعید طلوعی با اعلام این مطلب افزود: از آنجا که تعدادی از دست فروشان و وانت بارها در معابر اصلی و فرعی منطقه اقدام به رفتار غیر متعارف داشته و این امر موجب اخلال در نظم عمومی و در نتیجه ایجاد ترافیک ، تصادف و در نهایت نارضایتی شهروندان می شود، شهرداری این منطقه اجرای این طرح را در دستور کار خود قرار داده است.

وی در ادامه تصریح کرد: بعضی از بساط گستران در کنار فعالیت های خود اقدام به ارتکاب جرایم دیگر از جمله فروش مواد مخدر و… می کنند در نتیجه اجرای طرح انضباط شهری از جمله فعالیت هایی است که باید در راس اقدامات مدیریت شهری قرار گیرد.

شهردار منطقه ۷ با تاکید بر اینکه این طرح با هدف استمرار آرامش اجتماعی و انضباط شهری در معابر اجرا می شود، یادآور شد: شهرداری منطقه آمادگی کامل برای همکاری با نیروی انتظامی در ایجاد انضباط شهری و رفع سد معبر و بساط گستری را دارد تا با ایجاد آرامش در سطح شهر ؛ حقوق شهروندانی که قوانین را رعایت می کنند، حفظ شود.

بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۷، طلوعی با اشاره به وجود مراکز تجاری و اداری مهم درجغرافیای این منطقه که هسته مرکزی شهر تهران را تشکیل می دهد و اعلام شناسایی نقاط سد معبر صنفی و سیار در سطح منطقه؛ اجرای طرح انضباط شهری به صورت موضعی و موضوعی با رویکرد مدیریت شهری را حائز اهمیت دانست و ساماندهی بساط گستران و پیش گیری از ایجاد آن را به ویژه در نقاط پر رفت و آمد بسیار مهم عنوان کرد.دیدگاهها بسته شده است.