عملکرد شورای شهر از دید شهرداری تهران

بابک نگاهداری در گفت‌وگو باعرصه، در بیان چگونگی عملکرد شورای شهر تهران در سالهای پیش گفت: اعضای شورای اسلامی شهر تهران نمایندگان مهمترین و پر جمعیت ترین کلانشهر کشور هستند بنابر این عملکرد و تمامی فعالیتهای آنها زیر ذره بین و دارای اهمیت است.

وی افزود: اعضای شورای اسلامی شهر تهران در طول فعالیت خود از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۴ در مجموع ۱۳۱۵ جلسه رسمی علنی برگزار کرده است، که در این بین ۴۲ درصد مصوبات مربوط به طرح ها و ۵۸ درصد مصوبات مربوط به لوایح پیشنهادی از سوی شهرداری تهران بوده است که شورای شهر دوره سوم، طلایه دار بیشترین طرح و لایحه تصویبی در بین چهار دوره بوده است.

رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در ادامه افزود: بیشترین تعداد مصوبات در تمام ادوار مربوط به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه بوده است و کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در رتبه دوم بیشترین فعالیت قرار گرفته است.

وی در ادامه گفت: از مجموع طرح های مصوب شورای شهر ۲۸درصد مصوبات به موضوعات اقتصادی و مالی، ۱۷درصد به موضوعات فرهنگی و ۷درصد نیز به موضوعات حمل و نقل و ترافیک اختصاص پیدا کرده است که در مجموع، مصوبات موضوعات سلامت با ۴/۱درصد ایمنی و مدیریت بحران با ۶/۱ درصد و موضوعات خدمات شهری با ۲/۲ درصد کم ترین حوزه‌های مورد توجه شورای اسلامی شهر تهران در میان طرح های مصوب هستند و این نشان می دهد موضوعاتی از این تعداد به میزان کمتری جزء دغدغه اصلی اعضای شورای اسلامی تهران در دوره های مختلف بوده و لازم است در دوره‌های بعدی بیشتر مورد توجه قرار گیرند چرا که این عرصه ها بیشترین حوزه ارائه خدمات به مردم تهران است.

نگاهداری تاکید کرد: در حوزه محیط زیست که چالش اصلی امروز شهر تهران به شمار می رود بیشترین مصوبات و فعالیت ها مربوط به دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران است.دیدگاهها بسته شده است.